Nasza Wizja

POSIADAMY AKREDYTACJĘ Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2005r.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu otrzymało akredytację na szkolenia w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Placówka jest też INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ wpisaną do rejestru instytucji szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00216/2005.