Harmonogram szkoleń

 

Centrum Kształcenia Praktycznego wznowiło kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie „Operator obrabiarek skrawających”

Zajęcia dla pierwszego roku kształcenia (1A, 1B, 1C, 1D, 1E ) i drugiego roku kształcenia (2A, 2B) odbywają się w następującym porządku:

Klasa 1C

Klasa 2A

Klasa 2B

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
godz. 16:00 do 21:00

Klasa 1A

Klasa 1B

Klasa 1D

Klasa 1E

Sobota, Niedziela I zmiana: od godz. 8:00 do 13:00

Sobota, Niedziela II zmiana: od godz. 13:00 do 18:00