Harmonogram egzaminów

W oparciu o harmonogram przeprowadzania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego z kwalifikacji M.19. -Operator obrabiarek skrawających informujemy, że:

Egzamin  z części pisemnej odbędzie się 19.06.2018 r. o godzinie 10.00 w sali nr 01

Egzamin z części praktycznej odbędzie się w dniach od 25.06.2018 r. – 03.07.2018r.

(Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi egzaminów zamieszczonymi w Gablocie Informacyjnej w Centrum Kształcenia Praktycznego)

informator_z065_722307_oosk O EGZAMINIE POTWIERDZĄJACYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE