Harmonogram szkoleń

 

Centrum Kształcenia Praktycznego wznowiło kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie “Operator obrabiarek skrawających”

Zajęcia dla pierwszego roku kształcenia (1A, 1B) i drugiego roku kształcenia (2A, 2B, 2C, 2DE) odbywają się w następującym porządku:

Klasa 1A gr.I, II

Klasa 2C gr.I,II

 

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
godz. 16:00 do 21:00

Klasa 2A  gr. I,II                               1A  gr. III, IV

Klasa 2B gr. I,II                               1B gr. I,II,III,IV

Klasa 2DE gr.I,II

 

Sobota, Niedziela I zmiana: od godz. 8:00 do 13:00

Sobota, Niedziela II zmiana: od godz. 13:00 do 18:00

  UWAGA!!!

Słuchacze kursu kwalifikacyjnego ” Operator obrabiarek skrawających” klasy 2A, 2B, 2C , którzy chcą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji M.19 są zobowiązani do złożenia 

 pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu zał. 3b  podmiotowi prowadzącemu kurs zawodowy do końca stycznia 2019 r.

Harmonogram egzaminów jest następujący:

CZĘŚĆ PISEMNA: 18 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

WIĘCEJ O EGZAMINIE:

egzamin zawodowy – formuła 2012