Harmonogram szkoleń

 

Centrum Kształcenia Praktycznego wznowiło kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie “Operator obrabiarek skrawających”

Zajęcia dla pierwszego roku kształcenia (1A, 1B) i drugiego roku kształcenia (2A, 2B, 2C, 2DE) odbywają się w następującym porządku:

Klasa 1A gr.I, II

Klasa 2C gr.I,II

Klasa 1C gr. I, II,III,IV

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
godz. 16:00 do 21:00

Klasa 2A  gr. I,II                               1A  gr. III, IV

Klasa 2B gr. I,II 

Klasa  1B gr. I,II,III,IV

Klasa 2DE gr.I,II

Klasa 1C gr. I, II,III,IV

Sobota, Niedziela I zmiana: od godz. 8:00 do 13:00

Sobota, Niedziela II zmiana: od godz. 13:00 do 18:00

  UWAGA!!!

Harmonogram egzaminów jest następujący:

CZĘŚĆ PISEMNA: 18 czerwca 2019 r. godzina 10.00 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r. ( 3 zmiany godzina 8.00,12.00,16.00)

WIĘCEJ O EGZAMINIE:

egzamin zawodowy – formuła 2012 

              UWAGA EGZAMINY  !!!

OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO  EGZAMINU  MUSI POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI .

oke_waw_1573Komunikat_o_przyborach_ZAW_NOWY_pis-VI-VII_2019_01.pdf