UWAGA 

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą do odbioru w dniu 31.08.2018 roku o godzinie 17.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu ul. Kościuszki 5B.